Karta
rabatowa

Skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Wyposaż taniej swoje nowe mieszkanie. Nawet do 30% rabatu na zakupy u wybranych partnerów programu ROBYG CLUB.

Jak to działa?

Wniosek o wydanie karty otrzymasz w trakcie podpisania umowy rezerwacyjnej. 

Po weryfikacji danych przez naszego pracownika, kartę wyślemy pocztą na wskazany adres korespondencyjny.

Poniżej znajdziesz pełną listę partnerów. Sprawdź w jaki sposób uzyskać rabat nawet do 30%.

Regulamin

Partnerzy programu

Skorzystaj z przygotowanej specjalnie dla Ciebie karty rabatowej, dzięki której będziesz mógł taniej wyposażyć swoje mieszkanie. Sprawdź listę sklepów oraz wysokość rabatów, które możesz uzyskać.

Masz pytanie?

Pytania dotyczące karty rabatowej prosimy kierować na adres: klient@robyg.com.pl

Formularz zgłoszeniowy

Administrator danych i IOD: Administratorem Danych Osobowych jest ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa (dalej jako „Spółka’). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: iod@robyg.com.pl oraz korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: Dane osobowe podawane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Programu, w tym przyjęcia zgłoszeń, bieżącego kontaktu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Na podstawie zgody dane w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru umowy będą również umieszczone na karcie uczestnika Programu ROBYG Club, ze względu na jej spersonalizowany charakter.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody w formularzu zgłoszenia do Programu dane osobowe mogą być przetwarzane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółek z Grupy ROBYG w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru), bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie adres: Marszałkowska 76 00-517 Warszawa, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego uzyskiwanego za pośrednictwem NOTUS Finanse S.A.

Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy: Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w szczególności w zakresie: obsługi informatycznej, administracyjnej, czy komunikacji elektronicznej), bądź organom państwowym uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.

Przysługujące uprawnienia: Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania: Podanie danych jest dobrowolne – nie jest wymogiem ustawowym, jednak bez ich podania nie jest możliwe ukończenie procesu rejestracji w Programie.

Ulubione ()

Sprzedaż mieszkań 22 888 50 50

Zapytaj o ofertę, wypełniając poniższy formularz.

Administratorem Danych Osobowych jest ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa (dalej jako „Spółka”). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: iod@robyg.com.pl oraz korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych". Ze względu na charakter formularza podanie danych w nim oznaczonych jest niezbędne do prawidłowej identyfikacji osoby składającej zapytanie oraz sprawnego przeprocesowania tego zapytania w Dziale Sprzedaży ROBYG. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółek z Grupy ROBYG w formie elektronicznej oraz telefonicznej bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do NOTUS Finanse S.A. ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego uzyskiwanego za pośrednictwem NOTUS Finanse na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Jeżeli chcesz skontaktować się z nami i zapytać o ofertę wyłącznie e-mailowo lub telefonicznie, bądź chciałbyś zapytać o konkretną ofertę w danym Biurze Sprzedaży, skorzystaj z podanych danych kontaktowych na stronie: https://robyg.pl/kontakt. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w szczególności w zakresie wsparcia IT, utrzymania narzędzia do wysyłki e-mail, SMS). Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania.
ONEbutton