Odpowiedzialny
biznes

Naszą działalność prowadzimy w otoczeniu społecznym - mamy świadomość, że wywiera ona wpływ na wiele różnych grup. Dlatego działamy odpowiedzialnie, wspierając zarówno społeczności, jak i jednostki funkcjonujące w naszym otoczeniu.

Prezentujemy Raport ESG
za rok 2023!

Z ogromną satysfakcją i przyjemności informujemy, że dziś opublikowaliśmy Raport ESG ROBYG za 2023 rok. W dokumencie przedstawiamy ubiegłoroczne działania i osiągnięcia naszej firmy w trzech kluczowych zakresach działalności: ROBYG dla Planety, ROBYG dla Ludzi i ROBYG dla Zrównoważonego Biznesu. Do najważniejszych z nich należą m.in. obniżenie całkowitych emisji gazów cieplarnianych o ponad 48% r/r oraz wzrostu udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych używanej w procesie budowy do 100%.

Nasz raport został opracowany zgodnie z międzynarodowym standardem sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative. Zawiera informacje jak przyczyniamy się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W związku z naszą przynależnością do UN Global Compact oraz Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu zawiera również część raportową do jakiej jesteśmy zobowiązani w ramach tych inicjatyw.

Pobierz raport 2023

Ład
korporacyjny

Posiadamy politykę wewnętrzną i szereg różnych kodeksów postępowania, które integrują kwestie etyczne, społeczne, środowiskowe oraz związanie z zarządzaniem ryzykiem w naszej działalności. Wdrożyliśmy procedury i mechanizmy regulujące te kwestie, dzięki czemu chronimy markę i reputację ROBYG, jak również budujemy długoterminową wartość firmy dla wszystkich interesariuszy oraz zapewniamy dobre wyniki finansowe.

Transparentna
firma

Naszą działalność prowadzimy w sposób transparentny. Regularnie publikujemy wyniki i sprawozdania finansowe oraz poddajemy się audytom zewnętrznym. Informacje na temat naszej działalności dostępne są na naszej stronie internetowej. Jesteśmy emitentem obligacji o wartości ponad 500 mln zł notowanych na rynku Catalyst i spełniamy wszystkie związane z tym wymogi.

Raportowanie
emisji CO2

Jako jeden z niewielu deweloperów w Polsce zadeklarowaliśmy raportowanie naszego śladu węglowego w zakresie 1 i 2 zgodnie ze standardem GHG Protocol, począwszy od 2021. Rozpoczęliśmy też przygotowanie do raportowania zakresu 3. Jest to dobrowolna deklaracja ROBYG, która podobnie jak przejście w 100% na zieloną energię w procesie budowlanym do końca 2024 roku, potwierdza zaangażowanie firmy w kwestie środowiskowe.

Różnorodność
w ROBYG

W 2021 roku dołączyliśmy do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Celem tej międzynarodowej inicjatywy, obecnej w 26 krajach Europy jest podejmowanie działań związanych z promowaniem różnorodności i równych szans w zatrudnieniu. Podpisanie dokumentu przez ROBYG stanowi potwierdzenie jego dotychczasowych działań oraz zobowiązanie do dalszego doskonalenia w tym obszarze. Ważnym aspektem w zakresie wspierania różnorodności jest pozycja kobiet w firmie. W Grupie Kapitałowej ROBYG kobiety stanowią 50% pracowników i 43% kadry kierowniczej.

Łączy nas więcej

Wpływ ROBYG
na społeczeństwo i gospodarkę

100% podwykonawców ROBYG to polskie firmy. Dziennie w ROBYG i dla ROBYG pracuje ponad 3500 osób. Za podatki jakie ROBYG odprowadził do budżetu państwa w 2020 można wybudować 40 ośrodków rehabilitacji i fizjoterapii.

Jesteśmy jedynym deweloperem w Polsce, który opublikował raport wpływu. Raport wpływu pokazuje zmiany, które zaszły na skutek działalności firmy w otoczeniu społecznym i ekonomicznym.

Więcej na stronie

Europejski
Pakt Klimatyczny

Europejski Pakt Klimatyczny to największa unijna inicjatywa, element Europejskiego Zielonego Ładu, której celem jest budowanie ekologicznej Europy i przekształcenie UE w sprawiedliwe, zdrowe, zrównoważone i dobrze prosperujące społeczeństwo.

ROBYG jako pierwsza firma deweloperska w Polsce posiada swojego reprezentanta w Europejskim Pakcie Klimatycznym. Anna Wojciechowska - Head of ESG w ROBYG – została wybrana przez Komisję Europejską na jednego z 17 Ambasadorów Paktu Klimatycznego w Polsce.

United Nations
Global Compact

ROBYG jest sygnatariuszem United Nations Global Compact - największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes - co stanowi potwierdzenie zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój. Misją UNGC jest propagowanie 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz współpraca z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami w celu ich realizacji.

17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ to kompleksowy plan rozwoju dla świata. ROBYG wskazał 10 najważniejszych celów do realizacji w ramach swojej działalności i będzie raportował swoje działania w ich obszarach.

PZFD

Polski Związek Firm Deweloperskich jest ogólnopolską organizacją branżową działającą od 19 lat i zrzeszającą ponad 200 firm deweloperskich z całego kraju - to najbardziej rozpoznawalna i szanowana organizacja zrzeszającą deweloperów. ROBYG należy do PZFD od kilkunastu lat a Prezes Zarządu ROBYG S.A., Zbigniew Wojciech Okoński - w latach 2011 - 2013 pełnił funkcję Prezesa PZFD a obecnie pozostaje Prezesem Honorowym organizacji.

Nasze
nagrody

Bycie jednym z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce wiąże się z odpowiedzialnością i zobowiązuje nas do prowadzenia działalności w sposób rzetelny i zrównoważony. O tym, że nasza praca cieszy się uznaniem, świadczą przyznawane nam od lat, nagrody, wyróżnienia i tytuły. Do najbardziej cennych należą: Deweloper Roku 2012, I i III miejsce w rankingu Giełdowej Spółki Roku 2013 i 2014, Dyplom Transparentna Spółka Roku 2016, I Miejsce Book of Lists 2017/2018 w kategorii Budownictwo i nieruchomości, Przyjazny Deweloper 2020, Najlepszy Pracodawca 2021, 2022 oraz tytuł Firmy Dobrze Widzianej.

Strategia
ESG

W listopadzie 2021 opublikowaliśmy pierwszą Strategię ESG. W dokumencie zawarte zostały 3 główne obszary zainteresowań - ROBYG dla Planety, ROBYG dla Ludzi i ROBYG dla Odpowiedzialnego Biznesu. W ramach tych filarów deklarujemy realizację 10 celów zrównoważonego rozwoju na rzecz środowiska i klimatu oraz społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Wszystkim 3 obszarom przypisane zostały konkretne i w pełni mierzalne działania.

Pobierz strategię ESG

Dobre praktyki
ROBYG

Aż 9 przykładów dobrych praktyk ROBYG zostało ujęte w najnowszym, 20. już raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Publikacja stanowi największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W jubileuszowej edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy.

Pobierz raport

Cele zrównoważonego rozwoju,

które wspieramy w ramach programu ROBYG for Sustainable Bussines

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na esg.robyg.pl

Ulubione ()
Formularz kontaktowy
ROBYG i VANTAGE łączą kompetencje w ramach grupy TAG Immobilien. Jeżeli interesują Cię nasze oferty, potwierdź nam to w poniższych zgodach lub zadzwoń pod numer 22 888 50 50.
Współadministratorami Danych Osobowych są ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, dalej jako „Współadministrator 1”, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@robyg.com.pl oraz korespondencyjnie... Wyświetl całość
CRM dla deweloperów - OneButton