Ekologia
i społeczeństwo

W ROBYG rozumiemy zrównoważony rozwój jako proces przemian korzystnych zarówno dla społeczeństwa, jak i środowiska naturalnego.

Zrównoważony
rozwój

Zrównoważony rozwój to proces, w którym gospodarka i społeczeństwo funkcjonują w taki sposób, by potrzeby obecnego pokolenia były zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich potrzeb.* I właśnie tak staramy się prowadzić naszą działalność – z korzyścią dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.

*Raport do spraw środowiska i rozwoju ONZ „Nasza wspólna przyszłość”, 1987

Budujemy
odpowiedzialnie

Od blisko 20 lat tworzymy przestrzenie do życia dla tysięcy ludzi – projektujemy, budujemy i rozwijamy zintegrowane osiedla mieszkaniowe. To zobowiązuje nas do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W centrum naszych zainteresowań stawiamy ludzi i ich potrzeby, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

Dlatego właśnie nasza strategia ESG (ang. Enviromental. Social and Governance) skoncentrowana jest wokół tych trzech kluczowych obszarów: środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.

Obszary ESG, które rozwijamy

ROBYG
dla planety

Mamy świadomość wpływu, jaki nasze działania wywierają na otoczenie, dlatego też wszystkie projekty prowadzimy z poszanowaniem środowiska tak, by minimalizować negatywne skutki zmian klimatu. W naszych inwestycjach od lat wdrażamy nowoczesne rozwiązania ekologiczne, które pozwalają obniżyć zużycie energii elektrycznej i emisję CO2, wspierają retencję wody oraz chronią zasoby naturalne. W ten sposób tworzymy przestrzenie przyjazne dla ludzi i planety.

Przeczytaj więcej

ROBYG
dla ludzi

Prowadząc naszą działalność, dajemy początek nie tylko nowym osiedlom, ale i wspólnotom ludzi będących dla siebie kimś więcej niż tylko sąsiadami. Oddajemy Klientom infrastrukturę sprzyjającą zdrowemu trybowi życia i sąsiedzkiej integracji. Aktywnie angażujemy się w funkcjonowanie dzielnic. Wspieramy inicjatywy społeczne, sportowe i prozdrowotne. Sponsorujemy i współorganizujemy wydarzenia kulturalne. Wspieramy lokalnych przedsiębiorców i troszczymy się o naszych pracowników.

Przeczytaj więcej

ROBYG
dla zrównoważonego biznesu

Dbamy o stabilność i dobrą kondycję naszej firmy działając odpowiedzialnie. Prowadzimy działalność w sposób jasny i transparentny. Jesteśmy sygnatariuszem największych światowych inicjatyw na rzecz walki ze zmianami klimatu oraz członkiem najważniejszej organizacji zrzeszającej deweloperów w Polsce. Za swoją działalność otrzymaliśmy liczne wyróżnienia i nagrody.

Przeczytaj więcej

Ulubione ()
Formularz kontaktowy
ROBYG i VANTAGE łączą kompetencje w ramach grupy TAG Immobilien. Jeżeli interesują Cię nasze oferty, potwierdź nam to w poniższych zgodach lub zadzwoń pod numer 22 888 50 50.
Współadministratorami Danych Osobowych są ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, dalej jako „Współadministrator 1”, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@robyg.com.pl oraz korespondencyjnie... Wyświetl całość
CRM dla deweloperów - OneButton