Kontakt

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem mieszkania, prosimy o wypełnienia formularza kontaktowego bądź skorzystanie z numer telefonu 22 888 50 50

Biura sprzedaży
Siedziba główna
Po podpisaniu umowy
Po odbiorze mieszkania
FAQ

Sprzedaż mieszkań w Warszawie 22 888 50 50

Białołęka - Tarchomin

lokalizacjaul. Modlińska 119
03-186 Warszawa

Sprawdź dojazd

telefon+48 22 888 50 50

emailbialoleka@robyg.com.pl

godzinyPon. - Pt. 10:00 - 18:00
Sob. 10:00 - 15:00

Mokotów Wilanów

lokalizacjaul. Lubaszki 4
02-720 Warszawa

Sprawdź dojazd

telefon+48 22 888 50 50

emailmokotow@robyg.com.pl

godzinyPon. - Pt. 10:00 - 18:00
Sob. 10:00 - 15:00

Włochy

lokalizacjaul. Wiktoryn 6
02-463 Warszawa

Sprawdź dojazd

telefon+48 22 888 50 50

emailwlochy@robyg.com.pl

godzinyPon. - Pt. 10:00 - 18:00
Sob. 10:00 - 15:00

Ursus

lokalizacjaul. Posag 7 Panien 12
02-495 Warszawa

Sprawdź dojazd

telefon+48 22 888 50 50

emailursus@robyg.com.pl

godzinyPon. - Pt. 10:00 - 18:00
Sob. 10:00 - 15:00

Bemowo

lokalizacjaul. Szeligowska 32 
01-320 Warszawa

Sprawdź dojazd

telefon+48 22 888 50 50

emailbemowo@robyg.com.pl

godzinyPon. - Pt. 10:00 - 18:00
Sob. 10:00 - 15:00

Praga Południe

lokalizacjaul. Żupnicza 25
03-821 Warszawa

Sprawdz dojazd

telefon+48 22 888 50 50

emailpraga@robyg.com.pl

godzinyPon. - Pt. 10:00 - 18:00
Sob. 10:00 - 15:00

Siedziba główna ROBYG S.A.

Siedziba główna spółki

ROBYG S.A.

lokalizacja Aleja Rzeczypospolitej 1
02-972 Warszawa

Sprawdź dojazd

email sekretariat@robyg.com.pl

telefon +48 22 419 11 00

telefon +48 22 419 11 03

godziny Pon. - Pt. 8:00 - 18:00

KRS 0000280398
NIP 525-23-92-367
REGON 140900353
Kapitał 28 940 119,90 zł
(Wpłacony w całości)

 

Inspektor Ochrony Danych:
Katarzyna Ułasiuk 
iod@robyg.com.pl

Po podpisaniu umowy

Jeśli podpisałeś umowę rezerwacyjną, wybierz odpowiedni temat rozmowy.

Ogólne informacje

Dział Relacji z Klientem

email klient@robyg.com.pl

telefon +48 22 419 11 40


Informacja telefoniczna
pon. - pt. 9.30 - 17.30

Karta rabatowa, program poleceń ROBYG CLUB

Dział Relacji z Klientem

email klient@robyg.com.pl

telefon +48 22 419 11 40


Informacja telefoniczna
pon. - pt. 9.30 - 17.30

Faktury, wpłaty, odsetki

Biuro Obsługi Klienta

email bok@robyg.com.pl

telefon +48 22 419 11 60


Informacja telefoniczna
pon. - pt. 9.30 - 17.30

Zmiany do umowy, korespondencja

Biuro Obsługi Klienta

email bok@robyg.com.pl

telefon +48 22 419 11 60


Informacja telefoniczna
pon. - pt. 9.30 - 17.30

Po odbiorze mieszkania

Jeśli odebrałeś mieszkanie, wybierz odpowiedni temat rozmowy.

Akty ostateczne,
meldunki

Biuro Obsługi Klienta

email bok@robyg.com.pl

telefon +48 22 419 11 60


Informacja telefoniczna dostępna
pon. - pt. 9.30 - 17.30

Sprawy wspólnotowe, korespondencja

Biuro Obsługi Klienta

email bok@robyg.com.pl

telefon +48 22 419 11 60


Informacja telefoniczna dostępna
pon. - pt. 9.30 - 17.30

Zgłoszenia z tytułu rękojmi

W przypadku zgłoszeń z tytułu rękojmi, prosimy o kontakt poprzez wskazany poniżej adres email:

email usterki.warszawa@robyg.com.pl

Najczęściej zadawane pytania

Odbiór techniczny lokalu

Odbiór techniczny lokalu odbywa się po spełnieniu warunków:

 • otrzymaniu zawiadomienia o możliwości odbioru ,
 • dokonaniu 100% wpłaty ceny określonej w umowie oraz zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego,
 • dokonaniu wpłaty za zmiany lokatorskie,
 • dokonaniu wpłaty za odsetki.

Zawiadomienia o możliwości odbioru wysyłane są przez BOK zgodnie z terminami zawartymi w umowach przedwstępnych/deweloperskich.

Akty notarialne

Aby przystąpić do Aktu Notarialnego należy dopełnić:

 • płatności do 100% wartości umowy, zgodnie z harmonogramem wpłat do umowy przedwstępnej sprzedaży,
 • płatności związanych z ewentualnymi zmianami lokatorskimi,
 • płatności wszelkich zobowiązań finansowych w tym opłat eksploatacyjnych oraz ewentualnych odsetek,
 • opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za okres od dnia podpisania aktu notarialnego do końca roku kalendarzowego (w przypadku gdy zakupiony lokal budowany jest na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste).

O terminie gotowości do podpisania aktu zostają Państwo powiadomieni listem poleconym oraz drogą mailową, natomiast o wysokości ww. opłat zostaną Państwo poinformowani w terminie 7 dni od kontaktu w sprawie ustalenia terminu. Dokładny termin aktu zostanie ustalony po uiszczeniu wszystkich należności. Projekt aktu notarialnego wraz z wysokością opłat związanych z podpisaniem aktu zostanie Państwu wysłany przez kancelarię notarialną na adres mailowy podany w umowie w terminie 3 dni przed ustalonym terminem podpisania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Opłaty za lokal po odbiorze

Zgodnie z podpisaną umową przedwstępną/deweloperską oraz protokołem odbioru lokalu od dnia wydania przedmiotu umowy przejmujecie Państwo na siebie wszelkie obciążenia związane z utrzymaniem lokalu, komórki lokatorskiej oraz miejsca garażowego.

Opłaty wnoszone są w formie ryczałtu więc zgodnie z zasadą ryczałtu, jest to zobowiązanie pieniężne w wysokości ustalonej z góry kwoty bez rozliczenia kosztów. Po wybudowaniu budynku przeprowadzany jest pomiar geodezyjny i przekazywany do urzędu aby mogła być wykonana kartoteka lokalu do umowy ostatecznej przenoszącej własność. W związku z tym opłata ryczałtowa liczona jest od powierzchni po pomiarze, która może nieznacznie różnić się od tej z umowy.

Opłata liczona jest za:

 • m2 lokalu mieszkalnego
 • miejsce garażowe (opłata naliczana jest za każde miejsce postojowe, co oznacza, że w przypadku miejsca rodzinnego opłata naliczana jest za 2 miejsca)
 • m2 komórki lokatorskiej (w przypadku jej posiadania), gdyż jest ona częścią składową lokalu mieszkalnego. Zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, art. 2 ust. 4 stanowi, że: „do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

Umowę na dostawę energii do lokalu podpisujecie Państwo po odbiorze lokalu w punkcie Innogy lub innego dostawcy energii elektrycznej na podstawie umowy przedwstępnej/deweloperskiej i protokołu odbioru.

Usterki

Aby zgłosić usterkę należy wysłać maila na adres:

usterki.warszawa@robyg.com.pl

Użytkowanie wieczyste

Zgodnie z zapisem w umowie przedwstępnej/deweloperskiej zobowiązaliście się Państwo do zwrotu opłaty za użytkowanie wieczyste od momentu podpisania aktu notarialnego do końca roku kalendarzowego, w którym podpisywany jest akt notarialny.

Kwota wyliczana jest na podstawie następującego równania:
całkowita opłata zapłacona przez Sprzedającego za użytkowanie wieczyste dotycząca działki, na której powstała inwestycja x udział zakupionego przez Państwa lokalu w nieruchomości wspólnej (pow. lokalu wraz z komórką lokatorską do całkowitej pow. nieruchomości wspólnej) x ilość dni od podpisania aktu pozostała do końca roku.

Zmiana terminu płatności

W przypadku konieczności zmiany terminu płatności określonej raty należy wysłać maila na adres mailowy bok@robyg.com.pl z podaną przyczyną zmiany oraz terminem do kiedy rata powinna być przesunięta.

Zmiana adresu korespondencyjnego

W przypadku zmiany adresu do korespondencji należy wysłać maila z podaniem nowego adresu do korespondencji na adres mailowy bok@robyg.com.pl lub dostarczyć pisemnie do siedziby spółki.

Formularz kontaktowy

Administratorem Danych Osobowych jest ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa (dalej jako „Spółka”). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: iod@robyg.com.pl oraz korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych". Ze względu na charakter formularza podanie danych w nim oznaczonych jest niezbędne do prawidłowej identyfikacji osoby składającej zapytanie oraz sprawnego przeprocesowania tego zapytania w Dziale Sprzedaży ROBYG. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółek z Grupy ROBYG w formie elektronicznej oraz telefonicznej bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do NOTUS Finanse S.A. ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego uzyskiwanego za pośrednictwem NOTUS Finanse na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Jeżeli chcesz skontaktować się z nami i zapytać o ofertę wyłącznie e-mailowo lub telefonicznie, bądź chciałbyś zapytać o konkretną ofertę w danym Biurze Sprzedaży, skorzystaj z podanych danych kontaktowych na stronie: https://robyg.pl/kontakt. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w szczególności w zakresie wsparcia IT, utrzymania narzędzia do wysyłki e-mail, SMS). Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania.
Ulubione ()

Sprzedaż mieszkań 22 888 50 50

Zapytaj o ofertę, wypełniając poniższy formularz.

Administratorem Danych Osobowych jest ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa (dalej jako „Spółka”). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: iod@robyg.com.pl oraz korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych". Ze względu na charakter formularza podanie danych w nim oznaczonych jest niezbędne do prawidłowej identyfikacji osoby składającej zapytanie oraz sprawnego przeprocesowania tego zapytania w Dziale Sprzedaży ROBYG. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółek z Grupy ROBYG w formie elektronicznej oraz telefonicznej bądź w celu udostępnienia danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail do NOTUS Finanse S.A. ul. Marszałkowska 76, 00-517 Warszawa, w celu przygotowania ofert kredytu hipotecznego uzyskiwanego za pośrednictwem NOTUS Finanse na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Jeżeli chcesz skontaktować się z nami i zapytać o ofertę wyłącznie e-mailowo lub telefonicznie, bądź chciałbyś zapytać o konkretną ofertę w danym Biurze Sprzedaży, skorzystaj z podanych danych kontaktowych na stronie: https://robyg.pl/kontakt. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (w szczególności w zakresie wsparcia IT, utrzymania narzędzia do wysyłki e-mail, SMS). Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania.
ONEbutton