Kontakt Wrocław

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem mieszkania, prosimy o wypełnienie formularza bądź kontakt z wybranym Biurem Sprzedaży.

Biura sprzedaży
Siedziba główna
Po podpisaniu umowy
Po odbiorze mieszkania
Dla mediów
FAQ

Sprzedaż mieszkań i domów we Wrocławiu

Grabiszyńska

Telefon do Biura Sprzedaży:

71 70 71 700

ul. Grabiszyńska 85
53-503 Wrocław

Sprawdz dojazd

Godziny pracy:

Pon. - Pt. 09:00 - 18:00
Sob. 10:00 - 15:00

Popowice

Telefon do Biura Sprzedaży:

71 71 59 395

ul. Białowieska 91a
54-234 Wrocław

Sprawdz dojazd

Godziny pracy:

Pon. - Pt. 09:00 - 18:00
Sob. 10:00 - 15:00

Siedziba główna ROBYG S.A.

Siedziba główna spółki

ROBYG S.A.

lokalizacja Aleja Rzeczypospolitej 1
02-972 Warszawa

Sprawdź dojazd

email sekretariat@robyg.com.pl

telefon +48 22 419 11 00

telefon +48 22 419 11 03

godziny Pon. - Pt. 8:00 - 18:00

KRS 0000280398
NIP 525-23-92-367
REGON 140900353
Kapitał 28 940 119,90 zł
(Wpłacony w całości)

 

Inspektor Ochrony Danych:
Katarzyna Ułasiuk 
iod@robyg.com.pl

Po podpisaniu umowy

Jeśli podpisałeś umowę rezerwacyjną, wybierz odpowiedni temat rozmowy.

Ogólne informacje

Dział Relacji z Klientem

email bok.wroclaw@robyg.com.pl

telefon +48 71 376 61 59


Informacja telefoniczna
pon. - pt. 8.00 - 16.00

Karta rabatowa, program poleceń ROBYG CLUB

Dział Relacji z Klientem

email bok.wroclaw@robyg.com.pl

telefon +48 71 376 61 59


Informacja telefoniczna
pon. - pt. 8.00 - 16.00

Faktury, płatności

Biuro Obsługi Klienta

email bok.wroclaw@robyg.com.pl

telefon +48 71 376 61 59


Informacja telefoniczna
pon. - pt. 8.00 - 16.00

Zmiany do umowy, korespondencja

Biuro Obsługi Klienta

email bok.wroclaw@robyg.com.pl

telefon +48 71 376 61 59


Informacja telefoniczna
pon. - pt. 8.00 - 16.00

Dokumenty do kredytu

Dział kredytowy

email kredyty.wr@robyg.com.pl

telefon +48 71 376 61 59


Informacja telefoniczna
pon. - pt. 8.00 - 16.00

Po odbiorze mieszkania

Jeśli odebrałeś mieszkanie, wybierz odpowiedni temat rozmowy.

Akty ostateczne,
meldunki

Biuro Obsługi Klienta

email bok.wroclaw@robyg.com.pl

telefon +48 71 376 61 59


Informacja telefoniczna dostępna
pon. - pt. 8.00 - 16.00

Sprawy wspólnotowe, korespondencja

Biuro Obsługi Klienta

email bok.wroclaw@robyg.com.pl

telefon +48 71 376 61 59


Informacja telefoniczna dostępna
pon. - pt. 8.00 - 16.00

Zgłoszenia z tytułu rękojmi

W przypadku zgłoszeń z tytułu rękojmi, prosimy o kontakt poprzez wskazany poniżej adres email:

email usterki.wroclaw@robyg.com.pl

Kontakt dla mediów

Kontakt
dla dziennikarzy

email media@robyg.com.pl

telefon +48 22 419 11 00

telefon +48 22 419 11 03

godziny Pon. - Pt. 8:00 - 18:00

 

Zachęcamy również do wejścia na dedykowaną stronę.

Najczęściej zadawane pytania

Odbiór techniczny lokalu

Odbiór techniczny lokalu odbywa się po spełnieniu warunków:

 • otrzymaniu zawiadomienia o możliwości odbioru ,
 • dokonaniu 100% wpłaty ceny określonej w umowie oraz zaksięgowaniu jej na rachunku Sprzedającego,
 • dokonaniu wpłaty za zmiany lokatorskie,
 • dokonaniu wpłaty za odsetki.

Zawiadomienia o możliwości odbioru wysyłane są przez BOK zgodnie z terminami zawartymi w umowach przedwstępnych/deweloperskich.

Akty notarialne

Aby przystąpić do Aktu Notarialnego należy dopełnić:

 • płatności do 100% wartości umowy, zgodnie z harmonogramem wpłat do umowy przedwstępnej sprzedaży,
 • płatności związanych z ewentualnymi zmianami lokatorskimi,
 • płatności wszelkich zobowiązań finansowych w tym opłat eksploatacyjnych oraz ewentualnych odsetek,
 • opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za okres od dnia podpisania aktu notarialnego do końca roku kalendarzowego (w przypadku gdy zakupiony lokal budowany jest na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste).

O terminie gotowości do podpisania aktu zostają Państwo powiadomieni listem poleconym oraz drogą mailową, natomiast o wysokości ww. opłat zostaną Państwo poinformowani w terminie 7 dni od kontaktu w sprawie ustalenia terminu. Dokładny termin aktu zostanie ustalony po uiszczeniu wszystkich należności. Projekt aktu notarialnego wraz z wysokością opłat związanych z podpisaniem aktu zostanie Państwu wysłany przez kancelarię notarialną na adres mailowy podany w umowie w terminie 3 dni przed ustalonym terminem podpisania umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Opłaty za lokal po odbiorze

Zgodnie z podpisaną umową przedwstępną/deweloperską oraz protokołem odbioru lokalu od dnia wydania przedmiotu umowy przejmujecie Państwo na siebie wszelkie obciążenia związane z utrzymaniem lokalu, komórki lokatorskiej oraz miejsca garażowego.

Opłaty wnoszone są w formie ryczałtu więc zgodnie z zasadą ryczałtu, jest to zobowiązanie pieniężne w wysokości ustalonej z góry kwoty bez rozliczenia kosztów. Po wybudowaniu budynku przeprowadzany jest pomiar geodezyjny i przekazywany do urzędu aby mogła być wykonana kartoteka lokalu do umowy ostatecznej przenoszącej własność. W związku z tym opłata ryczałtowa liczona jest od powierzchni po pomiarze, która może nieznacznie różnić się od tej z umowy.

Opłata liczona jest za:

 • m2 lokalu mieszkalnego
 • miejsce garażowe (opłata naliczana jest za każde miejsce postojowe, co oznacza, że w przypadku miejsca rodzinnego opłata naliczana jest za 2 miejsca)
 • m2 komórki lokatorskiej (w przypadku jej posiadania), gdyż jest ona częścią składową lokalu mieszkalnego. Zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku, art. 2 ust. 4 stanowi, że: „do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej „pomieszczeniami przynależnymi”.

Umowę na dostawę energii do lokalu podpisujecie Państwo po odbiorze lokalu w punkcie Innogy lub innego dostawcy energii elektrycznej na podstawie umowy przedwstępnej/deweloperskiej i protokołu odbioru.

Usterki

Aby zgłosić usterkę należy wysłać maila na adres:

usterki.warszawa@robyg.com.pl

Użytkowanie wieczyste

Zgodnie z zapisem w umowie przedwstępnej/deweloperskiej zobowiązaliście się Państwo do zwrotu opłaty za użytkowanie wieczyste od momentu podpisania aktu notarialnego do końca roku kalendarzowego, w którym podpisywany jest akt notarialny.

Kwota wyliczana jest na podstawie następującego równania:
całkowita opłata zapłacona przez Sprzedającego za użytkowanie wieczyste dotycząca działki, na której powstała inwestycja x udział zakupionego przez Państwa lokalu w nieruchomości wspólnej (pow. lokalu wraz z komórką lokatorską do całkowitej pow. nieruchomości wspólnej) x ilość dni od podpisania aktu pozostała do końca roku.

Zmiana terminu płatności

W przypadku konieczności zmiany terminu płatności określonej raty należy wysłać maila na adres mailowy bok@robyg.com.pl z podaną przyczyną zmiany oraz terminem do kiedy rata powinna być przesunięta.

Zmiana adresu korespondencyjnego

W przypadku zmiany adresu do korespondencji należy wysłać maila z podaniem nowego adresu do korespondencji na adres mailowy bok@robyg.com.pl lub dostarczyć pisemnie do siedziby spółki.

Formularz kontaktowy
ROBYG i VANTAGE łączą kompetencje w ramach grupy TAG Immobilien. Jeżeli interesują Cię nasze oferty, potwierdź nam to w poniższych zgodach lub zadzwoń pod numer 71 70 71 700.
Współadministratorami Danych Osobowych są ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, dalej jako „Współadministrator 1”, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@robyg.com.pl oraz korespondencyjnie... Wyświetl całość
Ulubione ()
Formularz kontaktowy
ROBYG i VANTAGE łączą kompetencje w ramach grupy TAG Immobilien. Jeżeli interesują Cię nasze oferty, potwierdź nam to w poniższych zgodach lub zadzwoń pod numer 71 70 71 700.
Współadministratorami Danych Osobowych są ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, dalej jako „Współadministrator 1”, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@robyg.com.pl oraz korespondencyjnie... Wyświetl całość
CRM dla deweloperów - OneButton