ROBYG
dla ludzi

W naszej strategii szczególne miejsce zajmuje społeczna odpowiedzialność. Przykładamy dużą wagę, zarówno do ochrony środowiska, jak i interesów społecznych i relacji z różnymi grupami interesariuszy.

ROBYG
dla Ukrainy

Z dużym niepokojem śledzimy rozwój wydarzeń w Ukrainie, mając nadzieję na jak najszybsze zakończenie konfliktu zbrojnego. W tym trudnym czasie, wszyscy w ROBYG jesteśmy z mieszkańcami Ukrainy, a naszą solidarność, pragniemy okazać nie tylko słowami.

Nasi pracownicy angażują się w wiele akcji. Przekazaliśmy środki na Polski Czerwony Krzyż oraz fundację SOS WIOSKI DZIECIĘCE i ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA które pomagają dzieciom z domu dziecka i rodzinom zastępczym w Ukrainie. Wspieramy również naszych pracowników oraz ich rodziny.

Pomoc
potrzebującym

Wśród licznych akcji społecznych, w które angażujemy się od lat, wiele miejsca zajmują inicjatywy prozdrowotne, pomoc chorym dzieciom i młodzieży, ich rodzinom oraz fundacjom działającym w tym obszarze. W nasze akcje charytatywne angażujemy także klientów – za każdą ankietę satysfakcji wypełnioną przez Klienta ROBYG przekazuje wpłatę na rzecz potrzebujących. W ostatnim czasie aktywnie działamy również na polu walki z koronawirusem - wspieramy potrzebujących, seniorów oraz instytucje medyczne. Finansowaliśmy również zakup artykułów medycznych i masek ochronnych.

Wsparcie
lokalnych inicjatyw

Od lat wspieramy lokalne inicjatywy społeczne, sportowe i kulturalne. Angażujemy się w życie dzielnic i miast, w których powstają nasze inwestycje. Współorganizujemy festiwale, pikniki oraz imprezy dla dzieci i młodzieży. Sponsorujemy cykliczne wydarzenia kulturalne, takie jak Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana, Królewski Festiwal Światła, czy Era Schaeffera. Ponadto realizujemy i przekazujemy miastu obiekty sportowo – rekreacyjne oraz wspieramy działalność klubów sportowych.

Infrastruktura
dla społeczności

Częścią naszej działalności jest projektowanie, budowa i przekazywanie w formie darowizny infrastruktury publicznej. Do użytku mieszkańców oddajemy: drogi dojazdowe, sygnalizację świetlną, oświetlenie uliczne, ścieżki rowerowe, chodniki, parki, zieleń niską i wysoką oraz małą architekturę. Przykładem naszego odpowiedzialnego podejścia jest planowana inwestycja w infrastrukturę publiczną w Poznaniu, na którą przeznaczyliśmy ponad 20 mln złotych. Będzie to największa w historii miasta inwestycja infrastrukturalna realizowana przez prywatnego inwestora.

ROBYG Human Balance

W trosce o well-being naszych klientów opracowaliśmy unikalny standard ROBYG HUMAN BALANCE.

Przebudowanie ulicy Sarmackiej - nowy wyjazd z Miasteczka Wilanów. Budowa przepustu drogowego al. Wilanowska i ul. Sarmacka

Angażujemy się w liczne akcje dla potrzebujących. Na zdjęciach Święty Mikołaj rozdaje 150 świątecznych paczek, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Wybudowaliśmy wybiegi dla psów na osiedlach Słoneczna Morena, Lawendowe Wzgórza i Stacja Nowy Gdańsk!

Sponsorujemy Międzynarodowy Festiwal Mozartowski MOZARTIANA od 2006 roku, czyli od samego jego początku.

Rozdaliśmy klientom i wysłaliśmy do przedszkoli sadzonki drzewka tlenowego, które produkuje 10 razy więcej tlenu niż zwykłe gatunki!

Braliśmy udział w charytatywnych wirtualnych regatach MileDOBRA CUP. Celem akcji było wsparcie młodzieży ze środowisk zagrożonych i domów dziecka.

Uczestniczyliśmy w Sprzątaniu Świata organizowanym przez Urząd Dzielnicy Wilanów. W ramach akcji porządkowaliśmy teren za wałem przeciwpowodziowym od strony Wisły.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka 2022 sfinansowaliśmy Akcję „Mały Teatr Dla Wielkich Pacjentów”

Zasiane z miłości do bioróżnorodności” to edukacyjna akcja promująca łąki kwietne, które możemy założyć nawet i w doniczce, i w ten prosty sposób wesprzeć ekosystem.

Chętnie wspieramy inicjatywy społeczne - współorganizujemy i sponsorujemy wydarzenia kulturalne i sportowe.

Dbamy o zieleń i różnorodne gatunki roślin, ustawiamy domki dla owadów i wieszamy budki dla ptaków.

Byliśmy partnerem ciekawego wydarzenia - Firmowego Rajdu Rowerowego.

Zadowolenie klienta
jest naszym priorytetem

Aby nieustannie podnosić standard obsługi, a także oddawać klientom mieszkania odpowiadające ich oczekiwaniom, regularnie mierzymy poziom zadowolenia naszych klientów. Naszą solidność poświadcza fakt, że aż 87% naszych klientów jest zadowolonych z jakości obsługi sprzedażowej a 80% z mieszkania w trakcie odbioru. W ROBYG prowadzimy fair marketing – komunikujemy się z klientem w sposób jasny i zrozumiały. Podczas obsługi dostarczamy wyczerpujących informacji. Klienci mają zapewniony dostęp do panelu klienta, indywidualnego konta online oraz poradników zakupowych.

Bezpieczeństwo
naszych pracowników

Wszystkim pracownikom, współpracownikom oraz osobom wykonującym prace na budowach zapewniamy bezpieczne i komfortowe warunki. Za cel postawiliśmy sobie brak wypadków przy pracy. Aby to osiągnąć wdrożyliśmy precyzyjne procedury BHP, w tym identyfikację zagrożeń na placu budowy, instrukcje dla pracowników i podwykonawców oraz standaryzację procesów bezpieczeństwa na placu budowy.

ROBYG
dobrym pracodawcą

Chcemy być pracodawcą, który przyciąga, rozwija i zatrzymuje ludzi. Dbamy o zdrowie naszych pracowników, zapewniamy im dostęp do prywatnej opieki medycznej i kart Multisport. Troszczymy się także o ich rozwój osobisty i zawodowy. Dofinansowujemy naukę języka angielskiego i finansujemy uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dbamy o atmosferę pomiędzy pracownikami – wdrożyliśmy szereg procedur opartych na najlepszych światowych praktykach regulujących zasady współpracy.

Odpowiedzialny
pracodawca w walce z COVID-19

Pracujemy zgodnie z wytycznymi GIS. Wprowadziliśmy jasne procedury postępowania w miejscu pracy, cykliczne dezynfekcje i ozonowanie biur oraz systematyczne testy dla pracowników na obecność wirusa SARS-CoV-2. Ponadto stosujemy innowacyjną technologię dezynfekcji powietrza przy pomocy nowoczesnych urządzeń Aura Air firmy Keemple.

Cele zrównoważonego rozwoju,

które wspieramy w ramach programu ROBYG for People

Aby dowiedzieć się więcej wejdź na esg.robyg.pl

Ulubione ()
Formularz kontaktowy
ROBYG i VANTAGE łączą kompetencje w ramach grupy TAG Immobilien. Jeżeli interesują Cię nasze oferty, potwierdź nam to w poniższych zgodach lub zadzwoń pod numer 71 70 71 700.
Współadministratorami Danych Osobowych są ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, dalej jako „Współadministrator 1”, kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@robyg.com.pl oraz korespondencyjnie... Wyświetl całość
System dla deweloperów OneButton