29.02.2016

Ursus – odmienione oblicze dzielnicy

Nowoczesna architektura, dogodne połączenia komunikacyjne, duża ilość terenów rekreacyjnych oraz liczne lokale usługowe – właśnie te elementy mają wpływ na atrakcyjność danej dzielnicy.


Nowoczesna architektura, dogodne połączenia komunikacyjne, duża ilość terenów rekreacyjnych oraz liczne lokale usługowe – właśnie te elementy mają wpływ na atrakcyjność danej dzielnicy. Warszawski Ursus od wielu lat podlega intensywnej modernizacji i staje się obiektem coraz większego zainteresowania wśród osób planujących zakup nowego mieszkania. Dodatkowo sprzyja temu szeroka oferta mieszkań kwalifikujących się do programu MDM dostępnych na terenie dzielnicy.

„Dobre zagospodarowanie terenów miejskich jest kluczowe dla rozwoju miast i ich dzielnic. Przykład warszawskiej Pragi, Londynu czy Barcelony pokazuje, jak duży wpływ na zmiany gospodarcze i społeczno-kulturowe ma wdrażanie prestiżowych projektów. Modernizacja daje impuls do rozwoju poszczególnych obszarów – tworzone są miejsca atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, środowiska biznesowego oraz przyszłych i obecnych mieszkańców. Ważnymi korzyściami płynącymi z podejmowania działań rewitalizacyjnych jest powstawanie nowych miejsc pracy, zwiększenie liczby mieszkańców obszaru oraz podniesienie komfortu życia na jego terenie. Grupa ROBYG dostrzega bardzo duży potencjał w Ursusie – podobnie jak kiedyś na Wilanowie, gdy jako jeden z pierwszych deweloperów uruchomiła tam swoje inwestycje. Pragniemy być częścią przemian zachodzących w tej wspaniałej dzielnicy, która z roku na rok staje się coraz piękniejsza” – mówi Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.