11.07.2019

ROBYG: około 1100 lokali uznanych w przychodach w H1 2019

Grupa ROBYG uzna w przychodach za H1 2019 roku około 1110 lokali – co jest zgodne z przyjętymi przez spółkę założeniami.


Jednocześnie spółka spodziewa się największego natężenia uznań lokali w przychodach w Q4 2019. Grupa ROBYG posiada bank ziemi w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu umożliwiający realizację około 12 000 lokali. W budowie znajduje się obecnie około 4000 lokali, a w sprzedaży ponad 2000 jednostek, co zabezpiecza płynność działalności deweloperskiej i możliwości sprzedażowe na kolejne kwartały.

W pierwszym półroczu kontraktacja grupy wyniosła 1077 lokali netto[1]. Grupa ROBYG działa już w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. ROBYG to ponad 20 000 sprzedanych lokali i 60 000 zadowolonych klientów.

„Około 1100 lokali przekazanych klientom w pierwszym półroczu 2019 roku spełnia oczekiwania Zarządu biorąc pod uwagę sytuację związaną z procedurami administracyjnymi na rynkach działania ROBYG. Należy podkreślić, że w drugim kwartale uzyskaliśmy pozwolenia na budowę w sumie dla ponad 1500 jednostek, co znacząco rozszerza portfolio lokali w budowie i może być zwiastunem udrażniania kwestii formalnych. Mając na uwadze powyższe czynniki, jak i wysoki poziom kontraktacji w poprzednich kwartałach składający się na potencjał uznań w przychodach, możemy przypuszczać, że liczba przeniesień własności na klientów na koniec 2019 roku również będzie satysfakcjonująca. W połączeniu z aktualnymi poziomami marż oraz sytuacją gotówkową spółki pozwala to ze spokojem patrzeć w przyszłość zarówno pod względem płynności finansowej i działalności deweloperskiej, jak i osiąganych wyników finansowych” – powiedział Artur Ceglarz, wiceprezes zarządu ROBYG SA, CFO.

Grupa ROBYG jest wiarygodnym i stabilnym deweloperem. W 2018 roku ROBYG odnotował przychody w wysokości ponad 1 mld zł – co oznacza wzrost o ponad 40% rok do roku i uwzględnia wpływy z przekazania ponad 2700 lokali. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 134 mln zł, czyli o 21% więcej niż w 2017 roku. EBIT osiągnął 224 mln zł, co oznacza wzrost wobec 2017 roku o prawie 29%. Grupa zakontraktowała łącznie 2520 lokali. W 2018 roku spółka nabyła grunty umożliwiające wybudowanie ponad 4000 lokali mieszkalnych za kwotę ponad 200 mln zł.

Najważniejsze dane Grupy ROBYG:

2017

2018

2019

3471 – lokali sprzedanych

2520 – lokali sprzedanych

ok 4000 – liczba lokali w budowie

2100 – lokali uznanych w przychodach w 207 roku

2500 – lokali uznanych w przychodach w 2018 roku

2047 – liczba lokali obecnie w ofercie

 

ponad 1 mld zł – przychodów w 2018 roku

 
 

360 mln zł – łączna wartość uplasowanych w 2018 roku obligacji

 

[1] Bez uwzględnienia rozwiązanych przez Grupę umów w projekcie Young City 2 w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi.