infolinia sprzedażowa 22 888 50 50
Polityka prywatości

Ochrona danych osobowych
Robyg S.A. dochowuje szczególnej staranności w celu zapewnienia poufności i rozliczalności danych osobowych oraz dostępności ich dla osób upoważnionych. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Robyg S.A. są przetwarzane (przechowywane i zabezpieczane) stosownie do wymogów prawa i zakresu udzielonych zgód. Dane te są wykorzystywane przede wszystkim do celów świadczenia i optymalizacji usług oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Dane osobowe użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim Państwo wyrazili zgodę. Robyg przywiązuje bardzo dużą uwagę do ochrony danych osobowych oraz prywatności swoich klientów i osób, których dane osobowe są przetwarzane w przebiegu procesów biznesowych. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem dla których zostały zebrane i stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).

Przetwarzane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ROBYG, np. podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Policji, urzędów, gdy wystąpią z właściwym wnioskiem. 
Macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, tak samo jak zgłosić sprzeciw czy wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Administratorem Państwa danych będzie: ROBYG to znaczy wszystkie podmioty z grupy kapitałowej ROBYG, w której skład wchodzą ROBYG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, których aktualna lista znajduje się poniżej:

  • Van Leif Sp. z o.o.
  • Roimedia Stępniak i Wspólnik Spółka Jawna
  • Voxcommerce Group Sp. z o.o.
  • LiveChat Inc
  • Yandex LLC
  • Facebook Inc
  • Google LLC


Odpowiedzialność i dostęp do danych
Robyg S.A traktuje w bardzo poważny sposób bezpieczeństwo serwerów i komputerów w sieci lokalnej. Stosowany poziom zabezpieczenia tych danych, jak i ryzyka z tym związane poddawane są okresowym przeglądom, ocenie i weryfikacji. Jeżeli zachodzi potrzeba to wprowadzamy dodatkowe mechanizmy kontrolno zabezpieczające podnoszące poziom ochrony Państwa danych - zarówno przechowywanych w naszych bazach (dodatkowe zabezpieczenia sieciowe, np. wyższej klasy firewall), jak i przesyłanych informacji pomiędzy Państwa stacjami roboczymi (komputerami), a naszymi serwerami (np. szyfrowanie danych protokołem SSL). Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej idącej poufności powierzanych nam przez Państwa danych. Zapewniamy o dołożeniu z naszej strony należytej staranności w celu ochrony informacji o naszych klientach i użytkownikach. W szczególności dbamy, o to aby informacje te nie dostały się w niepowołane ręce. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą klientów są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych, a Państwa adresy e-mail są wykorzystywane jedynie w celu świadczenia Państwu usług, do kontaktu z Państwem w ramach rozwiązania przekazanych nam problemów i optymalizacji oferowanych Państwu usług. Do celów marketingowych wykorzystywane będą jedynie dane osobowe tych osób, które wyraziły na to zgodę. Robyg S.A. oświadcza, że nie sprzedaje, nie przekazuje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych Klientów lub użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, albo gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych osobowych.

Prawo weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych przez użytkowników
Każda osoba, która przekaże nam swoje dane poprzez wypełnienie formularz, a dostępnego na stronie serwisów, ma prawo do ich modyfikacji, poprawienia lub usunięcia. W serwisach, w których możliwe jest wprowadzenie danych osobowych, znajduje się również opcja poprawy tych danych lub ich usunięcia. Jeżeli mają Państwo problemy z edycją informacji na swój temat temat, lub inne wątpliwości związane z Państwa danymi osobowymi zgromadzonymi w zasobach Robyg S.A proszę opisać problem i wysłać na adres dane.osobowe@robyg.pl.pl Rozwiązaniem tego problemu zajmie się kompetentny zespół pracowników Robyg S.A oraz udzieli Państwu wszelkich niezbędnych wyjaśnień i wszelkiej możliwej pomocy.

Cookies
W celu lepszego dostosowania dostarczanych Państwu usług i szybszego przekazywania informacji, których Państwo poszukują, Robyg używa w tym celu tzw. cookies tj. informacji zapisywanych przez serwer www.robyg.pl na komputerze użytkownika. Przy połączeniu się komputera z serwisem, serwer odczytuje cookies przede wszystkim w celu oszczędzenia użytkownikowi czasu na wyszukiwanie informacji, których y odnalezieniem z największym prawdopodobieństwem będzie zainteresowany. Pliki cookies używane są także dla zapamiętywania na czas sesji danych statystycznych o ruchu użytkowników, używanych przez Robyg S.A. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji- Internet Explorer Więcej informacji- Chrome Więcej informacji- Firefox Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron serwisów www.spetrafit.pl. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie All About Cookies (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

Zmiany dotyczące polityki prywatności
Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. O wszelkich zmianach w ustawodawstwie mających wpływ na przetwarzanie i ochronę danych osobowych w naszych serwisach poinformujemy naszych klientów i użytkowników bezzwłocznie na stronach właściwych serwisów. Użytkownik dostanie także informacje o wynikających z nich zmianach w niniejszej polityce ochrony prywatności.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest ROBYG Marketing i Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa (dalej jako „Spółka”). Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: iod@robyg.com.pl oraz korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert Spółek z Grupy ROBYG w formie elektronicznej, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania.