15.12.2017

IV etap Osiedla Kameralnego z pozwoleniem na użytkowanie

Ostatnie mieszkania do nabycia w gotowym budynku – ceny od 6700 zł za m2


Grupa ROBYG otrzymała pozwolenie na użytkowanie czwartego etapu Osiedla Kameralnego. Oznacza to, że w najbliższym czasie nastąpi przeniesienie prawa własności na klientów, którzy zakupili mieszkania w tym budynku. W czwartym etapie zostało wybudowanych 40 lokali o metrażach od 41 m2 do 91 m2. Osiedle Kameralne to zespół nowoczesnych budynków, położonych w historycznej części Bemowa – Jelonkach. Cały projekt składać się będzie w sumie z około 900 lokali w 8 etapach– z czego już 4 zostały ukończone. Łączna powierzchnia inwestycji to ok. 49 tys. m2.

ROBYG prowadzi w Warszawie inwestycje na: Bemowie, Mokotowie, Woli, bliskim Tarchominie, Żoliborzu oraz w Ursusie i Wilanowie, a wkrótce planuje uruchomienie kolejnych projektów.

„Uzyskane pozwolenie na użytkowanie przybliża Grupę ROBYG do planowanego terminu realizacji całej inwestycji. Cały projekt będzie docelowo składał się z ok. 900 lokali – z czego ukończonych jest już ponad 400. To istotne z punktu widzenia działalności deweloperskiej, ponieważ oznacza realizację założonych przez Zarząd celów. Tym samym przybliża to też spółkę do założonego na ten rok pułapu 2500 lokali uznanych w przychodach. Istotna jest również dalsza koncentracja uwagi na umacnianiu partnerskiej relacji z klientami, co przekłada się na ich zadowolenie oraz zaufanie, a to z kolei owocuje bardzo dobrymi wynikami kontraktacji. Po 3 kwartałach 2017 ROBYG zanotował kontraktację na poziomie 2702 lokali, co przybliża Grupę ROBYG do realizacji celu jakim jest 3400 lokali w całym 2017 roku. W nadchodzących miesiącach ROBYG systematycznie będzie uzyskiwał więc kolejne pozwolenia na użytkowanie, co oznacza bardzo duży potencjał uznań w przychodach na 2018 rok i kolejne kwartały” – mówi Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Grupa ROBYG narastająco po trzech kwartałach 2017 roku odnotowała przychody w wysokości 350 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 47 mln zł. Spółka podwyższyła prognozę na 2017 roku – dotyczącą zysku netto – do poziomu 105 mln zł i przewiduje uznanie w przychodach ok. 2500 lokali.

W dniu 1 grudnia 2017 roku Grupa ROBYG zawarła umowę z inwestorem strategicznym Goldman Sachs, który ogłosił intencję ogłoszenia wezwania publicznego w celu nabycia 100% akcji spółki. Goldman Sachs oferuje zakup akcji ROBYG SA od akcjonariuszy w gotówce po cenie 3,55 zł za akcję. Kluczowi menedżerowie Grupy ROBYG – posiadający 10,2% w kapitale spółki – zadeklarowali sprzedaż wszystkich swoich akcji w wezwaniu Goldman Sachs. Transakcja zostanie sfinalizowana m.in. po uzyskaniu zgody UOKiK oraz przekroczeniu przez Goldman Sachs 66% w kapitale ROBYG SA w wyniku ogłoszonego wezwania. Wezwanie na akcje ROBYG SA potrwa od 2 stycznia do 2 lutego 2018 roku z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać wydłużony, zgodnie z warunkami.

Kluczowe dane Grupy ROBYG:

  • Kontraktacja w 2016 roku: 2 957 lokali – wzrost o 27% wobec 2015
  • Szacowana kontraktacja w 2017: około 3 400 lokali – przy zachowaniu dotychczasowych tendencji
    rynkowych
  • Liczba lokali przekazanych w 2016 roku: około 2 800
  • Liczba przekazań planowana na 2017 rok: około 2 500 mieszkań