03.01.2017

Grupa ROBYG zakontraktowała 2957 lokali w 2016 roku

Liczba sprzedanych mieszkań wzrosła o 27% w porównaniu z 2015 rokiem


Grupa ROBYG zakontraktowała w 2016 roku w Warszawie i Gdańsku rekordową liczbę 2 957 lokali (po uwzględnieniu rezygnacji) – oznacza to wzrost o 27% w porównaniu z rokiem 2015. Deweloper zrealizował znacznie powyżej oczekiwań Zarządu przyjęty na ubiegły rok plan, który zakładał podpisanie umów w sumie na 2 600 lokali. W samym czwartym kwartale 2016 kontraktacja wyniosła 846 lokali. Zarząd spółki liczy, że – przy utrzymaniu dotychczasowych tendencji rynkowych – w 2017 roku kontraktacja przekroczy nawet 3 000 lokali. Spółka posiada bank ziemi w Warszawie i Gdańsku wystarczający na realizację więcej niż 14 000 lokali, a w samym 2016 roku zainwestowała w grunty około 260 mln zł. Każde mieszkanie jest bezpłatnie wyposażone w standard SMART HOUSE, dostępne są też lokale w ramach programu MdM. Obecnie ponad 3 000 lokali jest w budowie.

ROBYG prowadzi w Warszawie inwestycje w dzielnicach: Bemowo, Mokotów, Ursus, Wilanów, Wola, a w 2017 roku planuje uruchomienie kolejnych projektów – na Pradze Południe, Białołęce i Ursynowie. W Gdańsku spółka posiada inwestycje w dzielnicach: Jasień, Letnica, Piecki-Migowo, Wrzeszcz, Zaspa oraz w planach Śródmieście.

Grupa ROBYG zanotowała wzrost w liczbie zakontraktowanych lokali kolejny rok z rzędu. W 2016 roku zwiększyła się ona o 27% w porównaniu z 2015 rokiem i osiągnęła poziom 2 957 lokali. Oznacza to, że plan przyjęty przez Zarząd Grupy na rok 2016 został zrealizowany ze znaczną nadwyżką. Tym samym deweloper udowodnił ponownie, że cele, które ROBYG rokrocznie stawia przed sobą – choć ambitne – powstają w oparciu o rzetelne prognozy. Takie podejście systematycznie podnosi wartość rynkową spółki, co w efekcie przekłada się na wymierny zysk dla Akcjonariuszy” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

ROBYG w ciągu pięciu lat zwiększył liczbę zakontraktowanych mieszkań prawie trzykrotnie. W 2012 Grupa zamknęła kontraktację wynikiem 1 113 lokali, a w 2016 poziom ten wyniósł aż 2 957 lokali. U podstaw tego sukcesu leżą: konsekwentna rozbudowa banku ziemi, trafna analiza rynku oraz umiejętność pozyskania i zabezpieczenia środków na realizację kolejnych inwestycji. 

Grupa ROBYG osiągnęła po 3 kwartałach 2016 roku przychody w wysokości 302 mln zł (455 mln zł wliczając proporcjonalny udział z projektów joint venture). Zysk netto Grupy ROBYG wyniósł 54 mln zł, natomiast zysk operacyjny osiągnął poziom ponad 65 mln zł i wzrósł o ponad 75% rok do roku. Prognozy finansowe ROBYG na 2016 rok zakładają planowany skonsolidowany zysk operacyjny na poziomie 115 mln zł oraz uznanie w przychodach łącznie około 2 800 lokali, z czego 1600 mieszkań z projektów realizowanych przez spółki zależne Grupy ROBYG i około 1 200 w ramach projektów joint venture.

W 2016 roku Grupa ROBYG otrzymała pozytywne rekomendacje od analityków rynku:

 • W dniu 4 grudnia analitycy DM BOŚ podnieśli cenę docelową ROBYG z 3,4 zł na 3,62 zł
 • W dniu 28 października analitycy Domu Maklerskiego mBank wydali rekomendację „kupuj” z ceną docelową 3,89 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 2,93 zł
 • W dniu 14 października analitycy PKO BP DM wydali rekomendację „kupuj” z ceną docelową 3,44 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 3,00 zł
 • W dniu 27 września analitycy Haitong Bank wydali rekomendację „akumuluj” z ceną docelową 3,60 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 3,01 zł
 • W dniu 4 maja analitycy DM BDM podwyższyli docelową cenę ROBYG z 2,84 zł na 3,55 zł i utrzymali rekomendację „akumuluj”. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 3,18 zł
 • W dniu 27 kwietnia analitycy Haitong Banku podwyższyli cenę docelową ROBYG z 3,05 zł do 3,63 zł za akcję i podnieśli rekomendację do „kupuj”. Kurs akcji wynosił wówczas 3,13 zł
 • W dniu 20 kwietnia analitycy DM BOŚ utrzymali rekomendację „kupuj” i podwyższyli docelową cenę ROBYG z 2,92 zł na 3,60 zł, przy kursie w dniu wydania rekomendacji na poziomie 3,10 zł
 • W dniu 15 lutego neutralną rekomendację dla ROBYG SA wydali analitycy Haitong Banku. Kurs akcji wynosił wówczas 2,83 zł, a cena docelowa została określona na 3,05 zł
 • W dniu 28 stycznia mDom Maklerski podtrzymał dla ROBYG SA rekomendację „kupuj” określając cenę docelową na poziomie 3,40 zł. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 2,86 zł
 • W dniu 14 stycznia DM PKO BP podtrzymał rekomendację „kupuj” dla ROBYG SA i podwyższył cenę docelową do 3,02 zł przy kursie w dniu wydania rekomendacji na poziomie 2,89 zł

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

 • ze skonsolidowanego zysku netto za 2015 rok w wysokości 0,20 zł na akcję, co stanowiło około 64,5% skonsolidowanego zysku netto
 • ze skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok w wysokości 0,11 zł na akcję, co stanowiło około 62,2% skonsolidowanego zysku netto
 • ze skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło około 72,9% skonsolidowanego zysku netto
 • z sumy skonsolidowanych zysków netto z lat 2010-2012 w wysokości łącznie 0,27 zł na akcję, co stanowiło około 78,4% sumy skonsolidowanych zysków netto w tym okresie