06.04.2017

Grupa ROBYG: ok. 320 lokali przekazanych w Q1 2017

Deweloper zakłada uznanie w przychodach za 2017 rok ok. 2 500 lokali


W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa ROBYG przekazała ok. 320 lokali w Warszawie i Gdańsku. W całym 2017 roku Grupa ROBYG zakłada uznanie w przychodach ok. 2 500 lokali, z czego 1 460 mieszkań z projektów realizowanych przez grupę kapitałową i ponad 1 000 lokali w ramach projektów joint venture. Równolegle – ze względu na przesunięcie zakończenia realizacji części projektów z końca 2017 roku na początek kolejnego – Grupa ROBYG przewiduje znaczący wzrost przekazań w 2018 roku.

Grupa ROBYG prowadzi w Warszawie inwestycje w dzielnicach: Bemowo, Mokotów, Ursus, Wilanów, Wola, a w 2017 roku planuje uruchomienie kolejnych projektów – na Pradze Południe oraz Białołęce. W Gdańsku spółka posiada inwestycje w dzielnicach: Jasień, Letnica, Piecki-Migowo, Wrzeszcz, Zaspa oraz w planach Śródmieście.

W Q1 2017 Grupa ROBYG przekazała nabywcom około 320 lokali, głównie w następujących inwestycjach:

 • Lawendowe Wzgórza / Stacja Nowy Gdańsk – około 50%
 • Young City – około 15%
 • Królewski Park – około 5%
 • Osiedle Kameralne – około 5%
 • Słoneczna Morena – około 5%
 • Mila Baltica – około 5%

Wynik ok. 320 lokali przekazanych klientom w pierwszym kwartale 2017 roku jest zgodny z założeniami Grupy ROBYG i wynika z harmonogramu zakończonych inwestycji. Jest to także pierwszy krok do realizacji jednego z celów spółki, czyli uznania w przychodach łącznie ok. 2 500 mieszkań w całym 2017 roku. Plan ten, choć ambitny, jest możliwy do wykonania dzięki wspólnej, konsekwentnej pracy kadry zarządzającej oraz wszystkich pracowników Grupy” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 937 lokali netto (po uwzględnieniu rezygnacji), a w całym 2016 roku podpisała umowy na rekordową liczbę 2 957 mieszkań. Rok 2016 był satysfakcjonujący dla Grupy ROBYG także pod względem wyników finansowych – Grupa ROBYG osiągnęła w 2016 r. przychody w wysokości 517 mln zł (766 mln zł wliczając proporcjonalny udział z projektów joint venture). EBIT Grupy ROBYG wyniósł ponad 123 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 104 mln zł.

Według analityków siła nabywcza Polaków rośnie, a popyt na nowe nieruchomości utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie – dlatego Grupa ROBYG regularnie wprowadza do oferty nowe mieszkania oraz rozbudowuje bank ziemi. W ostatnim kwartale spółka nabyła działki w stołecznej dzielnicy Włochy, które umożliwią realizację ponad 600 lokali, natomiast w całej Warszawie Grupa ROBYG posiada tereny umożliwiające wybudowanie w sumie 6 500 mieszkań. Pozwoli to na bezpieczne prowadzenie działalności operacyjnej w następnych latach” – dodał Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Ponadto Grupa ROBYG opublikowała prognozy na 2017 rok. Spółka zakłada planowany skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej na poziomie 90 mln zł oraz uznanie w wynikach ok. 2 500 lokali, z czego 1 460 mieszkań z projektów realizowanych przez grupę kapitałową spółki i ponad 1 000 lokali w ramach projektów joint venture.

W marcu 2017 r. Rada Nadzorcza Grupy ROBYG SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu spółki dotyczący rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok w wysokości 0,27 zł na akcję, co łącznie daje ponad 71 mln zł. Oznacza to, że stopa dywidendy wyniosłaby ponad 8% obecnej kapitalizacji ROBYG.

W 2016 roku Grupa ROBYG nabyła lub podpisała umowy przedwstępne nabycia terenów inwestycyjnych w Warszawie i Gdańsku:

 • W dniu 28 października analitycy DM Vestor wydali rekomendację „kupuj” z ceną docelową 4,00 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 2,99 zł
 • W dniu 28 października 2016 r. analitycy DM mBank wydali rekomendację „kupuj” z ceną docelową 3,89 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 2,97 zł
 • W dniu 14 października 2016 r. analitycy PKO BP DM wydali rekomendację „kupuj” z ceną docelową 3,44 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 2,99 zł
 • W dniu 27 września 2016 r. analitycy Haitong Bank wydali rekomendację „akumuluj” z ceną docelową 3,60 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 3,01 zł

W 2016 roku Grupa ROBYG nabyła lub podpisała umowy przedwstępne nabycia terenów inwestycyjnych w Warszawie i Gdańsku:

 • w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, działkę o powierzchni 0,9 ha, która pozwoli na wybudowanie około 300 lokali
 • w gdańskiej dzielnicy Letnica, działkę o powierzchni 6,3 ha, która umożliwi wybudowanie około 2 500 lokali
 • w warszawskiej dzielnicy Wola, działkę o łącznej powierzchni 2,5 ha, która umożliwi wybudowanie około 800 lokali
 • w warszawskiej dzielnicy Mokotów, 2 działki o łącznej powierzchni 1,8 ha, które umożliwią budowę ponad 300 mieszkań
 • na warszawskim Ursynowie, działkę o powierzchni 1,5 ha, która pozwoli na wybudowanie ok. 400 lokali mieszkalnych
 • w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, działkę o łącznej powierzchni ponad 1 ha, która pozwoli na wybudowanie około 260 mieszkań
 • w warszawskiej dzielnicy Białołęka, działkę o powierzchni 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 700 mieszkań

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

 • ze skonsolidowanego zysku netto za 2015 rok w wysokości 0,20 zł na akcję, co stanowiło około 64,5% skonsolidowanego zysku netto
 • ze skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok w wysokości 0,11 zł na akcję, co stanowiło około 62,2% skonsolidowanego zysku netto
 • ze skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło około 72,9% skonsolidowanego zysku netto
 • z sumy skonsolidowanych zysków netto z lat 2010-2012 w wysokości łącznie 0,27 zł na akcję, co stanowiło około 78,4% sumy skonsolidowanych zysków netto w tym okresie