05.01.2017

Grupa ROBYG: ok. 2800 lokali przekazanych w 2016 roku

Wzrost przekazań o około 40% w porównaniu z rokiem ubiegłym


Grupa ROBYG – wliczając projekty realizowane w ramach joint venture – przekazała nabywcom w całym 2016 roku łącznie ok. 2 800 lokali w Warszawie i Gdańsku. Liczba przekazań wzrosła o około 40% r/r. Tym samym ambitny cel przyjęty przez Zarząd na rok 2016 został zrealizowany. W 2016 roku Grupa ROBYG dodatkowo zakontraktowała 2 957 lokali (po uwzględnieniu rezygnacji), co oznacza około 30% wzrost w stosunku do roku 2015. Zarząd spółki liczy, że – przy utrzymaniu dotychczasowych tendencji rynkowych – w 2017 roku kontraktacja przekroczy nawet 3 000 lokali. Spółka posiada bank ziemi w Warszawie i Gdańsku wystarczający na realizację więcej niż 14 000 lokali, a w samym 2016 roku zainwestowała w grunty około 260 mln zł. Każde mieszkanie jest bezpłatnie wyposażone w standard SMART HOUSE, dostępne są też lokale w ramach programu MdM. Obecnie ponad 3 000 lokali jest w budowie.

W samym czwartym kwartale spółka przekazała nabywcom ok. 1200 lokali netto, co oznacza wzrost o 55% wobec analogicznego okresu 2015 r

ROBYG prowadzi w Warszawie inwestycje w dzielnicach: Bemowo, Mokotów, Ursus, Wilanów, Wola, a w 2017 roku planuje uruchomienie kolejnych projektów – na Pradze Południe, Białołęce i Ursynowie. W Gdańsku spółka posiada inwestycje w dzielnicach: Jasień, Letnica, Piecki-Migowo, Wrzeszcz, Zaspa oraz w planach Śródmieście.

„Grupa ROBYG łącznie w całym 2016 roku przekazała nabywcom ok. 2800 lokali – tym samym zrealizowała bardzo ambitne cele operacyjne, które postawił Zarząd. Liczba przekazań rośnie narastająco od wielu kwartałów – wobec roku 2015 odnotowano wzrost o ok. 40%, natomiast w czwartym kwartale wzrost był jeszcze bardziej imponujący wobec analogicznego okresu 2015 r. – wyniósł on 55%. Wypracowanie tak pozytywnych wyników jest możliwe dzięki precyzyjnemu planowaniu inwestycji, rozsądnej gospodarce zakupowej oraz wysiłkom pracowników i kadry zarządzającej – dzięki czemu Grupa ROBYG jest skuteczna” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Grupa ROBYG przekazała nabywcom około 2800 lokali, głównie w następujących inwestycjach:

 • Osiedle Królewskie i Królewski Park – około 20%
 • Słoneczna Morena – około 15%
 • Young City – około 15%
 • Park Wola Residence – około 10%
 • Albatross Towers – około 10%

„Z uwagi na trafne decyzje inwestycyjne projekty ROBYG cechują się dużą popularnością na rynku, a klienci ufają deweloperowi w związku z czym mieszkania w przeważającej części kupowane są we wstępnej fazie projektu. Na koniec 3-ciego kwartału 2016 r. jedynie mniej niż 5% mieszkań w ofercie spółki znajdowało się w gotowych już inwestycjach. Grupa od wielu lat znajduje się w czołówce deweloperów giełdowych i jest doceniana zarówno przez klientów – o czym świadczy liczba 2957 zakontraktowanych lokali w całym 2016 r. – jak też przez rynek finansowy, w tym analityków biur maklerskich. W ostatnim roku wydano 9 pozytywnych rekomendacji, które prognozują satysfakcjonujące wyniki ROBYG w kolejnych kwartałach” – dodał Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Po czterech kwartałach 2016 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 2957 lokali netto w Gdańsku i Warszawie, uwzględniając rezygnacje. Oznacza to wzrost o około 30% wobec analogicznego okresu 2015 roku.

W 2016 roku Grupa ROBYG otrzymała pozytywne rekomendacje od analityków rynku:

 • W dniu 4 grudnia analitycy DM BOŚ podnieśli cenę docelową ROBYG z 3,4 zł na 3,62 zł
 • W dniu 28 października analitycy Domu Maklerskiego mBank wydali rekomendację „kupuj” z ceną docelową 3,89 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 2,93 zł
 • W dniu 14 października analitycy PKO BP DM wydali rekomendację „kupuj” z ceną docelową 3,44 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 3,00 zł
 • W dniu 27 września analitycy Haitong Bank wydali rekomendację „akumuluj” z ceną docelową 3,60 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 3,01 zł
 • W dniu 4 maja analitycy DM BDM podwyższyli docelową cenę ROBYG z 2,84 zł na 3,55 zł i utrzymali rekomendację „akumuluj”. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 3,18 zł
 • W dniu 27 kwietnia analitycy Haitong Banku podwyższyli cenę docelową ROBYG z 3,05 zł do 3,63 zł za akcję i podnieśli rekomendację do „kupuj”. Kurs akcji wynosił wówczas 3,13 zł
 • W dniu 20 kwietnia analitycy DM BOŚ utrzymali rekomendację „kupuj” i podwyższyli docelową cenę ROBYG z 2,92 zł na 3,60 zł, przy kursie w dniu wydania rekomendacji na poziomie 3,10 zł
 • W dniu 15 lutego neutralną rekomendację dla ROBYG SA wydali analitycy Haitong Banku. Kurs akcji wynosił wówczas 2,83 zł, a cena docelowa została określona na 3,05 zł
 • W dniu 28 stycznia mDom Maklerski podtrzymał dla ROBYG SA rekomendację „kupuj” określając cenę docelową na poziomie 3,40 zł. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 2,86 zł
 • W dniu 14 stycznia DM PKO BP podtrzymał rekomendację „kupuj” dla ROBYG SA i podwyższył cenę docelową do 3,02 zł przy kursie w dniu wydania rekomendacji na poziomie 2,89 zł

Grupa ROBYG narastająco po trzech kwartałach 2016 roku osiągnęła przychody w wysokości 302 mln zł (455 mln zł wliczając proporcjonalny udział z projektów joint venture) wobec 335 mln zł w analogicznym okresie roku 2015. Zysk netto Grupy ROBYG wyniósł ok. 54 mln zł, natomiast zysk operacyjny osiągnął poziom ponad 65 mln zł i wzrósł o ponad 75% rok do roku.

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

 • ze skonsolidowanego zysku netto za 2015 rok w wysokości 0,20 zł na akcję, co stanowiło około 64,5% skonsolidowanego zysku netto
 • ze skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok w wysokości 0,11 zł na akcję, co stanowiło około 62,2% skonsolidowanego zysku netto
 • ze skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło około 72,9% skonsolidowanego zysku netto
 • z sumy skonsolidowanych zysków netto z lat 2010-2012 w wysokości łącznie 0,27 zł na akcję, co stanowiło około 78,4% sumy skonsolidowanych zysków netto w tym okresie