05.04.2017

Grupa ROBYG: 937 lokali zakontraktowanych w Q1 2017

W I kwartale 2017 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 937 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) w Warszawie i Gdańsku.


W porównaniu do zeszłorocznego wyniku w I kwartale, spółka zanotowała blisko 30% wzrost kontraktacji. W całym 2016 roku Grupa ROBYG podpisała umowy na 2 957 lokali – notując 27% wzrostu w stosunku do 2015 roku. Spółka szacuje, że w 2017 roku kontraktacja osiągnie poziom około 3 300 lokali – przy zachowaniu dotychczasowych tendencji rynkowych. W tym samym okresie planowane jest przekazanie około 2 500 mieszkań. Grupa ROBYG zakłada natomiast znaczącą liczbę przekazań w przyszłym roku.

ROBYG prowadzi w Warszawie inwestycje w dzielnicach: Bemowo, Mokotów, Ursus, Wilanów, Wola, a w 2017 roku planuje uruchomienie kolejnych projektów – na Pradze Południe oraz Białołęce. W Gdańsku spółka posiada inwestycje w dzielnicach: Jasień, Letnica, Piecki-Migowo, Wrzeszcz, Zaspa oraz w planach Śródmieście.

937 lokali zakontraktowanych w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2017 roku to sygnał, że na polskim rynku mieszkaniowym nadal istnieje duży deficyt lokali mieszkaniowych. W 2016 roku w 6 największych aglomeracjach w pojawiło się w sprzedaży 65 tys. nowych mieszkań, jednak w Polsce liczba lokali przypadających na jednego mieszkańca wciąż jest zdecydowanie niższa niż średnia dla krajów UE. Utrzymanie dobrego tempa sprzedaży w kolejnych kwartałach może umożliwić Grupie ROBYG osiągnięcie zakładanego poziomu kontraktacji w wysokości 3 300 lokali na koniec 2017 roku. W tym kontekście kluczowe jest systematyczne wprowadzanie do oferty nowych inwestycji. Dzięki rozbudowanemu bankowi ziemi, Grupa ROBYG jest w stanie stale dostarczać klientom nowoczesne projekty, które spotykają się z dużym zainteresowaniem z powodu dobrej lokalizacji oraz kompleksowego charakteru inwestycji – tak jak planowane na Pradze i Białołęce projekty, gdzie w sumie powstanie ok. 960 lokali” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Grupa ROBYG osiągnęła w 2016 roku przychody w wysokości 517 mln zł (766 mln zł wliczając proporcjonalny udział z projektów joint venture), co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 2015. Zysk netto Grupy ROBYG przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 109 mln zł, a EBIT 123 mln zł wobec 59 mln zł w 2015 r. (wzrost o 108%) – najwięcej w dotychczasowej działalności Grupy ROBYG.

Grupa ROBYG opublikowała również prognozy na 2017 rok. Spółka zakłada planowany skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej na poziomie 90 mln zł oraz uznanie w wynikach ok. 2 500 lokali, z czego 1 460 mieszkań z projektów realizowanych przez grupę kapitałową spółki i ponad 1 000 lokali w ramach projektów joint venture.

W marcu 2017 r. Rada Nadzorcza Grupy ROBYG SA pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu spółki dotyczący rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok w wysokości 0,27 zł na akcję, co łącznie daje ponad 71 mln zł. Oznacza to, że stopa dywidendy wyniosłaby ponad 8% obecnej kapitalizacji ROBYG.

Grupa ROBYG – rekomendacje analityków:

 • W dniu 28 października analitycy DM Vestor wydali rekomendację „kupuj” z ceną docelową 4,00 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 2,99 zł
 • W dniu 28 października 2016 r. analitycy DM mBank wydali rekomendację „kupuj” z ceną docelową 3,89 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 2,97 zł
 • W dniu 14 października 2016 r. analitycy PKO BP DM wydali rekomendację „kupuj” z ceną docelową 3,44 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 2,99 zł
 • W dniu 27 września 2016 r. analitycy Haitong Bank wydali rekomendację „akumuluj” z ceną docelową 3,60 zł na akcję. W dniu wydania rekomendacji kurs akcji wynosił 3,01 zł

W 2016 roku Grupa ROBYG nabyła lub podpisała umowy przedwstępne nabycia terenów inwestycyjnych w Warszawie i Gdańsku:

 • w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, działkę o powierzchni 0,9 ha, która pozwoli na wybudowanie około 300 lokali
 • w gdańskiej dzielnicy Letnica, działkę o powierzchni 6,3 ha, która umożliwi wybudowanie około 2 500 lokali
 • w warszawskiej dzielnicy Wola, działkę o łącznej powierzchni 2,5 ha, która umożliwi wybudowanie około 800 lokali
 • w warszawskiej dzielnicy Mokotów, 2 działki o łącznej powierzchni 1,8 ha, które umożliwią budowę ponad 300 mieszkań
 • na warszawskim Ursynowie, działkę o powierzchni 1,5 ha, która pozwoli na wybudowanie ok. 400 lokali mieszkalnych
 • w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, działkę o łącznej powierzchni ponad 1 ha, która pozwoli na wybudowanie około 260 mieszkań
 • w warszawskiej dzielnicy Białołęka, działkę o powierzchni 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 700 mieszkań

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:

 • ze skonsolidowanego zysku netto za 2015 rok w wysokości 0,20 zł na akcję, co stanowiło około 64,5% skonsolidowanego zysku netto
 • ze skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok w wysokości 0,11 zł na akcję, co stanowiło około 62,2% skonsolidowanego zysku netto
 • ze skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło około 72,9% skonsolidowanego zysku netto
 • z sumy skonsolidowanych zysków netto z lat 2010-2012 w wysokości łącznie 0,27 zł na akcję, co stanowiło około 78,4% sumy skonsolidowanych zysków netto w tym okresie