11.04.2018

Grupa ROBYG: 914 lokali zakontraktowanych w Q1 2018

Grupa ROBYG: 914 lokali zakontraktowanych w Q1 2018


W I kwartale 2018 roku, Grupa ROBYG zakontraktowała 914 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) w Warszawie i Gdańsku, co oznacza utrzymanie tendencji zanotowanej w 2017 roku. Spółka szacuje, że w całym 2018 roku – przy zachowaniu dotychczasowych tendencji rynkowych – kontraktacja powinna osiągnąć poziom około 3300 lokali, czyli zbliżony do rekordu z 2017 roku. Grupa ROBYG – zgodnie z przyjętym harmonogramem – przewiduje realizację większości uznań lokali w przychodach w kolejnych kwartałach 2018 roku.

ROBYG prowadzi w Warszawie inwestycje w dzielnicach: Wilanów, bliski Tarchomin, Bemowo, Wola, Mokotów, Ursus, a wkrótce planuje uruchomienie projektów w kolejnych lokalizacjach. W Gdańsku spółka posiada inwestycje w dzielnicach: Jasień, Letnica, PieckiMigowo, Wrzeszcz oraz Śródmieście.

914 lokali zakontraktowanych w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2018 roku to wynik zgodny z oczekiwaniami spółki i umożliwia realizację planowanego na cały rok pułapu około 3300 lokali. W celu utrzymania dotychczasowego tempa sprzedaży niezbędne jest regularne rozszerzanie oferty. Dlatego spółka systematycznie wprowadza kolejne etapy oraz nowe inwestycje – zarówno w Warszawie, jak i Gdańsku. Kluczowe jest w tej kwestii także powiększanie banku ziemi, które Grupa ROBYG realizuje regularnie – w pierwszym kwartale 2018 roku spółka nabyła w warszawskim Ursusie teren o powierzchni ponad 6,3 hektara, który umożliwia wybudowanie około 1800 lokali. Dodatkowo, dzięki pozyskaniu inwestora strategicznego i środkom z emisji obligacji, możliwa jest jeszcze bardziej dynamiczna ekspansja oraz nabywanie kolejnych atrakcyjnych gruntów budowlanych. ROBYG planuje też ekspansję do innych miast” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA

Grupa ROBYG w 2017 roku odnotowała przychody w wysokości około 738 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 110 mln zł. EBIT wyniósł około 174 mln zł.

Należy również podkreślić, że rok 2018 powinien być mocniejszy od 2017 pod względem lokali uznanych w przychodach. Obecnie potencjał uznań wynosi niemal 3500 lokali i wciąż rośnie wraz z doskonałą kontraktacją. Ekspansja na nowy rynek i kolejne grunty pod inwestycje to dalszy potencjał wzrostu dla Grupy” – dodaje Oscar Kazanelson.

W marcu 2018 r. Rada Nadzorcza Grupy ROBYG pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu spółki dotyczący rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok w wysokości 0,30 zł na akcję, co łącznie daje niemal 87 mln zł.

Kluczowe dane Grupy ROBYG:

  • Kontraktacja w 2017: 3 471 lokali – wzrost o 17% w stosunku do 2016 roku
  • Kontraktacja w 2016 roku: 2 957 lokali – wzrost o 27% w stosunku do 2015 roku
  • Liczba lokali uznanych w przychodach w 2017 roku: ponad 2 100
  • Liczba lokali uznanych w przychodach w 2016 roku: ponad 2 800