10.10.2018

Grupa ROBYG: 2016 lokali zakontraktowanych i 1350 przekazanych po trzech kwartałach 2018

Po trzech kwartałach 2018 roku Grupa ROBYG zakontraktowała 2016 lokali netto (z uwzględnieniem rezygnacji) w Warszawie i Gdańsku oraz przekazała 1350 lokali.


Jest to zgodne z przyjętym przez spółkę harmonogramem wynikającym m.in. z przedłużających się procedur administracyjnych. Ponadto ROBYG dostosowuje zakres i wielkość sprzedaży do celu, jakim jest uzyskiwanie oczekiwanych poziomów marż. W 2018 roku spółka planuje kontraktację na poziomie 2700-3000 lokali.

„Plany ROBYG na najbliższe kwartały – oparte o rzetelną analizę rynku – zakładają dalsze zwiększanie oferty lokali. Tendencje rynkowe wskazują, że popyt na mieszkania nie słabnie, a ceny mieszkań wzrosną nawet o 15%. Wszystkie lokale ROBYG kontraktowane są jeszcze na etapie realizacji inwestycji – co oznacza duże zaufanie, jakim kupujący darzą Grupę. Celem ROBYG jest dalsze uzupełnianie banku ziemi i dostarczanie Polakom mieszkań zgodnie z ich oczekiwaniami – o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości, mimo rosnących cen lokali mieszkalnych na rynku. Należy również podkreślić, że mimo obecnej sytuacji w branży budowlanej – rosnące ceny materiałów budowlanych i brak rąk do pracy u podwykonawców – Grupa utrzymuje marże na dobrym poziomie powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej ROBYG SA.

ROBYG prowadzi w Warszawie inwestycje w dzielnicach: Wilanów, Bemowo, Wola, Mokotów, Ursus, bliski Tarchomin, Włochy i Praga, a wkrótce planuje uruchomienie kolejnych projektów. W Gdańsku spółka posiada inwestycje w dzielnicach: Jasień, Letnica, Piecki-Migowo, Wrzeszcz oraz Śródmieście.

Grupa ROBYG w pierwszym półroczu 2018 – zgodnie z przyjętym harmonogramem przekazań lokali właścicielom – odnotowała przychody w wysokości 420,14 mln zł – co oznacza wzrost o 95,8% rok do roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 35,11 mln zł, czyli o 23,5% więcej wobec H1 2017. W pierwszym półroczu 2018 spółka miała w budowie 4675 lokali i rozpoczęła sprzedaż mieszkań w 10 etapach projektów inwestycyjnych. Inwestycje w nowe grunty wyniosły 167 mln zł, co daje potencjał budowy około 3680 lokali.

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa ROBYG pozyskała silnego, stabilnego inwestora strategicznego – Bricks Acquisitions Limited – podmiot z grupy The Goldman Sachs Group Inc. – wspierającego 

długoterminową wizję i strategię rozwoju Grupy. Tym samym spółka wzmocniła eksperckie zaplecze pomocne w realizacji bieżącej działalności deweloperskiej. Niezależnie od delistingu na GPW w Warszawie, ROBYG nadal jest aktywny na rynku kapitałowym – emitując obligacje i wywiązując się ze wszystkich obowiązków informacyjnych zapewniających transparentność działalności. ROBYG sfinalizował też z sukcesem ofertę publiczną obligacji serii PB o wartości 60 mln zł. Oferta była realizowana w ramach programu emisji obligacji do kwoty 400 mln zł i obecne wykorzystanie programu wynosi 360 mln zł.